Nieuws


19 Okt 2016   MKB kan telefonie contract ook maandelijks opzeggen


Mkb'ers en zzp'ers kunnen voortaan makkelijker van hun telefoonabonnement af komen.
Een contract kan niet meer stilzwijgend voor een periode langer dan een maand worden verlengd.

Voor consumenten was dat al geregeld, maar bedrijven vielen tot nu toe buiten de boot. 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldde vrijdag 30 september dat de wet nu op initiatief van de Tweede Kamer is aangepast. Daardoor hebben niet alleen 'consumenten', maar ook 'eindgebruikers' bescherming tegen onverwachte kosten bij het opzeggen van een contract.

Volgens de ACM klaagden vooral zelfstandigen en kleine bedrijven vaak over contracten die stilzwijgend waren verlengd.
Bij een overstap kregen zij alsnog een afkoopsom of boete van hun oude aanbieder.

De aanpassing geldt per 1 oktober, maar heeft ook betrekking op contracten die voor die tijd al stilzwijgend zijn verlengd. Voor alle verlopen contracten geldt nu een opzegtermijn van maximaal een maand.

< Terug