Business Intelligence


IP-camera's kunnen ook worden ingezet voor business intelligence.

Met bijvoorbeeld People Counting, een gehost software programma powered bij Panasonic, verkrijgt u veel groter inzicht in het gedrag van klanten en bezoekers.

Met People Counting verkrijgt u veel groter inzicht in het gedrag van klanten en bezoekers. Het aan camera’s gekoppelde programma registreert uw publiek niet alleen in aantallen, maar kan door de analyse van een veelheid aan informatie ook zorgen voor Business Intelligence. Door de toepassing van slimme rapportagesoftware kunt u dankzij People Counting uw omzet verhogen, de dienstverlening verbeteren en bespaart u kosten door het efficiënter inzetten van middelen en personeel.

People Counting is een gehost softwareprogramma van Panasonic dat wordt gekoppeld aan een IP camera die 32 gezichten tegelijk en onafhankelijk van elkaar kan herkennen. De People Counting camera wordt op de toegangsdeur gericht om de bezoekers te tellen, afgezet tegen de tijd. Afhankelijk van de grootte en soort locatie zijn er nog één of meerdere camera’s nodig waarmee het gedrag van uw publiek kan worden geregistreerd. Het kan hier gaan om de routing die klanten volgen in een winkel, hoe zij reageren op de presentatie van het assortiment en op instore advertisement, of er knelpunten zijn, en waar zij eventueel gaan aarzelen over hun vervolggedrag.

People Counting helpt bij het maken van strategische beslissingen, bijvoorbeeld om het beste moment te kiezen om een actie in te zetten. Ook kunt u met People Counting feitelijk meten wat de effecten zijn van bijvoorbeeld herinrichtingswerkzaamheden in het winkelgebied.

Verder kunt u aan de hand van People Counting de personeelsbezetting optimaliseren door in de planning het aantal medewerkers af te stemmen op de te verwachten toeloop. Aan de ene kant zorgt dit voor kostenreductie omdat u niet teveel personeel inzet, en aan de andere kant houdt u uw dienstverlening op peil wanneer de toeloop groter is dan gemiddeld, zodat u geen waardevolle verkoopkansen misloopt.

Iedere onderneming of organisatie die afhankelijk is van klantbezoek, maakt zich met behulp van People Counting sterker in een steeds concurrerender markt met steeds veeleisender consumenten. Klein of groot, u wint aan efficiency en slagkracht met de slimheid van People Counting.

Wij geven demo’s op locatie en kunnen u tijdens de demonstratie laten zien wat People Counting voor u kan betekenen.

People Counting kan worden aangeboden in een rental constructie, met een prijs per maand inclusief service. Een eenmalige investering is dus niet noodzakelijk.